Vechtsporten roepen in het algemeen bij mensen een onprettig beeld op van ongure types met een overbodige liefde voor zinloos geweld. Logischerwijs is de drempel om deel te nemen aan een sport als kickboksen dan ook veel hoger dan deelname aan een maatschappelijk breed geaccepteerde sport als voetbal of tennis. Ik begrijp deze drempelvrees, maar ben het absoluut oneens wat betreft de negatieve beeldvorming en ik bewijs dan ook graag het tegendeel.

Een goede manier hiervoor is het geven van kennismakingslessen aan bijvoorbeeld het basisonderwijs. Zie bijgaand wat plaatjes die genomen zijn tijdens clinics op de Joannesschool in Groessen en de Tragellijn in Lobith.

Tijdens dergelijke kennismakingslessen staan veiligheid en plezier voorop. In een ongedwongen sfeer worden spelenderwijs diverse technieken doorgesproken en geoefend. Hard lichamelijk contact, en dus blauwe plekken zijn uit den boze.

Ik probeer over te brengen dat kickboksen meer is dan alleen een vechtsport. Het is een manier van omgaan met elkaar die gebaseerd is op wederzijds respect. De resultaten van dergelijke kennismakingslessen zijn veelal verbluffend en de reacties na afloop hartverwarmend.

De vechtsporten zijn vanuit hun oorsprong doorweven met principes als zelfkennis, zelfbeheersing, zelfvertrouwen, discipline en respect. Mijn ervaring is dat ongeacht afkomst, maatschappelijke positie, geloofsovertuiging, taal of cultuur eenieder met dezelfde gelijkwaardigheid wordt behandeld en gerespecteerd. Uiteraard worden deze waarden nauwlettend bewaakt door een alerte leraar en een grote sociale controle binnen de groep. Ik ben er dan ook van overtuigd dat vechtsporten een grote bijdrage kunnen leveren in het aanpakken van sociaal-maatschappelijke problemen met betrekking tot agressie, integratie en veiligheid.

Ik kan het trouwens niet laten om op te merken dat ik het vreemd vind dat ik bovenstaande opvoedkundige waarden vaak ver te zoeken vind in de meer geaccepteerde sporten...

Het moge duidelijk zijn dat ik graag mijn steentje bijdraag aan een bredere acceptatie van mijn sport, en dat ik iedereen wel zou willen overtuigen van de positieve effecten ervan. Daarom ben ik te benaderen voor allerlei activiteiten zoals het geven van:
  • Stages;
  • Demonstraties;
  • Clinics;
  • Privé trainingen.

Sportscholen, verenigingen, scholen, of individuele benadering. Alles is mogelijk. Ongeacht leeftijd of achtergrond is er voor ieder niveau een uitdagende en enerverende les van te maken!

Meer informatie? Mail naar: info@raystaring.nl